O podjetju


Smo podjetje z bogatimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, saj opravljamo strokovne naloge za več kot 130 podjetij in zavodov na slovenskem trgu. V strokovni službi je zaposleno več strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo in opravljenimi strokovnimi izpiti po določilih Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Zakona o varstvu pred požarom. V podjetju težimo k čim večji strokovnosti.

Izpolnjujemo vse pogoje za opravljanje strokovnih nalog na področju varstva pred požarom in imamo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pod številko 102-02-160/200-004.

Ponudba naših storitev obsega naslednja področja:

Kontaktni podatki

MIKROTOP d.o.o. Ljubljana
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana

Tel.: 01 244 62 35
  01 244 62 36
     
info@mikrotop.si