Reference


Strokovne naloge opravljamo za več kot 130 podjetij in zavodov na slovenskem trgu.
 

1.                ABC MAZIVA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana

2.                ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana

3.                ALU KONIG STAHL d.o.o., Neubergerjeva 31, Ljubljana

4.                ALARIX d.o.o., Stegne 11 c, Ljubljana

5.                ALTOS d.o.o., Ižanska 225, Ljubljana

6.                AMTK LJUBLJANA, Dalmatinova 6a, Ljubljana

7.                AMZS d.d., Dunajska cesta 128 a, Ljubljana

8.                ARNES AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE, Jamova c. 39, Ljubljana

9.                AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 52, Visoko pri Kranju

10.             AVTOŠOLA AMZS d.o.o., Dunajska 126, Ljubljana

11.             BANKART d.o.o., Celovška 150, Ljubljana

12.             BORZEN d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana

13.             BOŠTJAN PAVLI s.p., Restavracija HARFA, Koprska 98, Ljubljana

14.             BSB graf d.o.o., Trg republike 2, Ljubljana

15.             B.G.S. GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o., Partizanska cesta 109,  SEŽANA

16.             BSL d.o.o., Beethovnova 12, Ljubljana

17.             BSP d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana

18.             CENTER ZARJA, Hladilniška pot 34, Ljubljana

19.             CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA Univerze v Ljubljani, Trg republike 3,LJUBLJANA

20.             CESTEL d.o.o., Puhova 2, Ljubljana

21.             CONSTRUCTA d.o.o., Idrija

22.             COPIA d.o.o., Cesta v gorice 1, Ljubljana

23.             CYAN d.o.o., Vojkova 50, Ljubljana

24.             DECO Ljubljana d.o.o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana

25.             DELOITTE d.o.o., Dunajska 165, Ljubljana

26.             DELOITTE revizija d.o.o., Dunajska 165, Ljubljana

27.             DIJAŠKI DOM TABOR, Vidovdanska 7, Ljubljana

28.             DIJAŠKI DOM VIČ, Gerbičeva 51 a, Ljubljana

29.             DIMNIKARSKI ENERGETSKI SERVIS d.o.o., Prečna ulica 2, Sežana

30.             DIMNIKARSTVO PRIMC d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana

31.             DJURO DJAKOVIČ EVROMONTAŽA d.o.o.,  Kolodvorska 7 a, Krško

32.             DOM STAREJŠIH OBČANOV, Kovinarska 13, Krško

33.             ECOPLUS d.o.o., Trpinčeva ulica 118, Ljubljana

34.             E.D.T. d.o.o., Ulica stare pošte 2, Koper

35.             EKO DIMNIK d.o.o., Stritarjeva cesta 9, Grosuplje

36.             ELMONT d.o.o., CKŽ 135 e, Krško

37.             EMPOR d.o.o., Leskoškova 9a, Ljubljana

38.             EMSA d.o.o., Obrtna cona Logatec 17, Logatec

39.             ENERGETSKI SERVIS d.o.o., Roška 2 a, Ljubljana

40.             ENERGETSKI SERVIS E.S. d.o.o., Roška 2a, Ljubljana

41.             EVOLVE d.o.o., Pot za Brdom 100, Ljubljana

42.             FORS d.o.o., Gortanova ulica 10, Idrija

43.             GEM d.o.o., Cesta 4. julija 24, Krško

44.             GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o., Dunajska 10, Ljubljana

45.             GP DOLACOM d.o.o., Borovniško naselje7, Kisovec

46.             GRAD d.d., Tržaška 118, Ljubljana

47.             GREEN CONSULTING d.o.o., Orehek 38, Prestranek

48.             HIDROINŽINIRING d.o.o.,   Slovenčeva 95, Ljubljana

49.             HANDTE – OST d.o.o., Celovška cesta 264, Ljubljana

50.             HMEZAD Inženiring d.o.o., Ul. bratov Učakar 56, Ljubljana

51.             IB – PROCADD d.o.o., Dunajska c. 106, Ljubljana

52.             INFOS d.o.o., Lepi pot 6, Ljubljana

53.             JGZ BRDO Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, Kranj

54.             KBT d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

55.             KIM Kovinsko podjetje d.o.o., Ulica 11. novembra 49, Leskovec pri Krškem

56.             KIRURŠKI SANATORIJ Rožna dolina d.d., Rožna dolina cesta IV/45, Ljubljana

57.             KONICA MINOLTA d.o.o., Leatališka cesta 29, Ljubljana

58.             KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o., Zaloška cesta 1, Ljubljana

59.             KTV Kleparstvo in trgovina TURK Valentin s.p., Brod 9, Podbočje

60.             LEOSS d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana

61.             LIST, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 3, Ljubljana

62.             MC ii. d.o.o., Koprska 98, Ljubljana

63.             MC INVESTICIJE d.o.o., Koprska 98, Ljubljana

64.             MEDIVAK d.o.o., Šolska ulica 21, Domžale

65.             METALKA TRGOVINA d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana

66.             MG SERVIS d.o.o., Cesta krških žrtev 135 e, Krško

67.             MIKRO FIN d.o.o., Koprska 98, Ljubljana

68.             MIKRO.S d.o.o., Koroška c. 92,Tržič

69.             MIZARSTVO VIŽMARJE d.o.o., Sternadova11, Ljubljana

70.             MME d.o.o., Valvasorjeva 38, Maribor

71.             MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE, Mencingerjeva 65, Ljubljana

72.             MONS d.o.o., Zaloška cesta 1, Ljubljana

73.             MONTECH d.o.o., CKŽ 135, Krško

74.             NLB PROPRIA d.o.o., TR 3, Ljubljana

75.             NLB PROPRIA d.o.o.- Poslovna stavba Šubičeva 5, Ljubljana

76.             NLB PROPRIA d.o.o.- Poslovna stavba Šmartinska 130, Ljubljana

77.             NLB SKLADI d.o.o., Čopova 3, Ljubljana

78.             NLB VITA d.d., TR 3, Ljubljana

79.             NOTAR MIRO KOŠAK, TR 3, Ljubljana

80.             NOVA LB d.d., TR2, Ljubljana

81.             NOVIAL d.o.o., Hrastova 18, Domžale

82.             NUMIP d.o.o., Knezov štradon 92, Ljubljana

83.             OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici

84.             OMICRON d.o.o., Hrastova 18, Domžale

85.             OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE, Bistriška cesta 19, Domžale

86.             PAKO d.o.o., Obrtniška 5, Dobova

87.             PETRA STROJI d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, Ljubljana

88.             PINTAR JOŽE s.p., SENČILA BLED, Partizanska 18, Bled

89.             Podjetje TRG, TRGOVINA d.o.o., Celovška 150, Ljubljana

90.             PRO KOLEKT d.o.o., Josipine Turnograjske 6, Ljubljana

91.             PREVOZI, TRGOVINA ANA ČOŽ s.p.,  Leskovec 23, 1294 VIŠNJA GORA

92.             PROMOS Inženiring d.o.o.,  Izletniška 1, 1231 Ljubljana Črnuče

93.             Q 5 TRADE d.o.o., Čemažarjeva 6, Ljubljana

94.             Q  TECHNA d.o.o., Knezov štradon 92, Ljubljana

95.             RELIEF 2001 d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana

96.             REMA TIP-TOP d.o.o., Ul. bratov Židan 32,  Ljubljana

97.             REPROKOLINSKA d.o.o., Središka ulica 5, Ljubljana

98.             SAXONIA – FRANKE d.o.o., Koroška c. 92,Tržič

99.             SEC LUBES, D.O.O. LJUBLJANA, Bravničarjeva 13, Ljubljana

100.          SENČILA BLED d.o.o., Pot na Lisice 11, Bled

101.          SID BANKA d.d., Josipine Turnograjske 6, Ljubljana

102.          SID PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d., Josipine Turnograjske 6, Ljubljana

103.          SORTIMO d.o.o., Gerbičeva ulica 114, Ljubljana

104.          STROJNI INŽENIRING d.o.o., Kavčičeva 66, Ljubljana

105.          STEKLARSTVO VUČAJNK Helena VUČAJNK s.p., Cesta 4. julija 78, Krško

106.          STORCK ADRIA, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana

107.          STRENIA IND d.o.o., Kavčičeva 66, Ljubljana

108.          STUDIO KREITMAYER d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana

109.          SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana

110.          SUMMIT LEASING d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana

111.          SUMMIT MOTORS d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana

112.          Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska 16, Ljubljana

113.          TASJA – NATURA d.o.o., Adamičeva c. 8, Grosuplje

114.          TEBAG d.o.o., Župančičeva 12, Zagorje

115.          TINDE d.o.o., Prijateljeva cesta 12, Trebnje

116.          TRIBOTIM d.o.o., Litijska cesta 259, Ljubljana

117.          UJP Območna enota Koper, Pristaniška c. 10, Koper

118.          UJP Območna enota Krško, Cesta 4. julija 42, Krško

119.          UJP Območna enota Postojna, Ljubljanska cesta 5, Postojna

120.          UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO, Novi trg 5, Novo mesto

121.          VBS LEASING d.o.o., Dunajska 128 a, Ljubljana

122.          VEZENJE ERCIGOJ d.o.o., Gasilska cesta 18, Ljubljana

123.          VRTEC ANDERSEN, Rašiška 7, Ljubljana

124.          VRTEC CICIBAN,  Šarhova 29, Ljubljana

125.          VRTEC ČRNUČE, Dunajska 400, Lj.Črnuče

126.          VRTEC NAJDIHOJCA, Gorazdova 6, Ljubljana

127.          VRTEC ŠENTVID, Ul. pregnancev 6, Ljubljana

128.          ZAPOSLITVENI CENTER ZARJA, Kajuhova 32 r, Ljubljana

129.          ZAVOD IPF, Šmartinska 152, Ljubljana

130.          ZAVOD ZA  GLUHE IN NAGLUŠNE,  Vojkova 74, Ljubljana

131.          ZDRAVSTVENI DOM dr. JULIJA POLCA KAMNIK, Novi trg 26, Kamnik

132.          ZGD DESIGN Vukič Anton s.p., Medijske toplice 24, Izlake

133.          Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljubljana

134.          Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana

135.          ŽIČNICE VOGEL BOHINJ d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero

Kontaktni podatki

MIKROTOP d.o.o. Ljubljana
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana

Tel.: 01 244 62 35
  01 244 62 36
     
info@mikrotop.si