Področje varnosti in zdravja pri delu


  • Strokovne podlage za izjave o varnosti z ocenami tveganja in njihove revizije
  • Prvi in periodični pregledi in preizkusi delovne opreme
  • Pregledi igral in igrišč
  • Meritve in preiskave delovnega okolja
  • Meritve hrupa v delovnem okolju
  • Usposabljanje za varno in zdravo delo
  • Opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu

Kontaktni podatki

MIKROTOP d.o.o. Ljubljana
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana

Tel.: 01 244 62 35
  01 244 62 36
     
info@mikrotop.si