Področje varstva pred požarom


  • Izdelava dokumentov po predpisih o požarni varnosti: požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije, ocene požarne ogroženosti
  • Usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred požarom
  • Opravljanje nalog odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
  • Usposabljanje odgovornih oseb  za začetno gašenje in evakuacijo

Kontaktni podatki

MIKROTOP d.o.o. Ljubljana
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana

Tel.: 01 244 62 35
  01 244 62 36
     
info@mikrotop.si