Varnost in zdravje na gradbiščih

  • Izdelujemo varnostne načrte za gradbišča
  • Koordinator na gradbiščih tako v fazi priprave kot izvajanja del

Kontaktni podatki

MIKROTOP d.o.o. Ljubljana
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana

Tel.: 01 244 62 35
  01 244 62 36
     
info@mikrotop.si